Politika privatnosti i zaštita podataka

Ova izjava o zaštiti podataka pojašnjava vrstu, obim i svrhu prikupljanja i korišćenja podataka od posetilaca i korisnika (u daljem tekstu: „Korisnici“) od strane tima Eichmann, Italienerstrasse 29, 9500 Villach, Austrija, tel 9000, info[@]team-eichmann.at (u daljem tekstu „Ponuđač“) kao tela odgovornog za zaštitu podataka. Ako imate pitanja o zaštiti podataka, možete me kontaktirati radnim danima od 9:00 do 17:00 na +43 676 540 9000 ili putem e-pošte na info[@]team-eichmann.at

Prikupljanje i pristup podacima
Provajder prikuplja podatke o svakom pristupu online ponudi (tzv. serverske log fajlove). Podaci o pristupu obuhvataju naziv veb lokacije kojoj je pristupljeno, datoteku, datum i vreme pristupa, količinu prenetih podataka, obaveštenje o uspešnom pristupu, tip i verziju pretraživača, operativni sistem korisnika, URL upućivača (prethodno posećenu stranicu), IP adresu i traženog provajdera. Provajder koristi evidentirane podatke bez povezivanja sa korisnikom ili drugog profilisanja u skladu sa zakonskim propisima samo za statističke procene u svrhu rada, bezbednosti i optimizacije onlajn ponude. Međutim, provajder zadržava pravo da naknadno proveri evidentirane podatke ako postoji osnovana sumnja o nezakonitoj upotrebi na osnovu konkretnih dokaza.

Prikupljanje i korišćenje ličnih podataka
Lične podatke provajder prikuplja i koristi samo ako je to dozvoljeno zakonom ili ako korisnici pristanu na prikupljanje podataka. Po pravilu, prilikom korišćenja usluge korisnici mogu da vide koji se podaci čuvaju, kao što su ime, prezime, adresa, adresa e-pošte, broj telefona kada koriste prijavni formular.
Lični podaci dati u svrhu aplikacije (kao što su ime, adresa e-pošte, adresa, otpremanje CV-a i opšta prijava) će se koristiti od strane provajdera za ispunjavanje i obradu ugovora. Ovi podaci se tretiraju poverljivo, prenose se u šifrovanom obliku i ne prosleđuju se trećim licima koja nisu uključena u ispunjavanje naloga.
Kada kontaktirate ponuđača putem e-pošte, podaci o korisniku se čuvaju u svrhu obrade zahteva i u slučaju da se pojave dodatna pitanja.
Ponuđač preduzima organizacione, ugovorne i tehničke mere bezbednosti kako bi osigurao da se poštuju odredbe zakona o zaštiti podataka i da se spreči slučajna ili namerna manipulacija, gubitak, uništavanje ili pristup neovlašćenih lica.

Prosleđivanje podataka trećim licima
Korisnički podaci će biti prosleđeni trećim licima samo ako je to dozvoljeno zakonom ili ako je korisnik pristao na prosleđivanje. To je slučaj, na primer, ako prosleđivanje podataka služi za ispunjavanje ugovornih obaveza prema korisniku, ili ako podatke zatraže nadležni organi kao što su organi za sprovođenje zakona. Lični podaci korisnika se ni na koji način neće prodavati ili prosleđivati trećim licima u reklamne svrhe ili u svrhu kreiranja korisničkih profila.

SSL odnosno TLS šifrovanje
Iz bezbednosnih razloga i radi zaštite prenosa poverljivog sadržaja, kao što su nalozi ili upiti koje nam šaljete kao operateru sajta, ovaj sajt koristi SSL ili. TLS enkripcija. Šifrovanu vezu možete prepoznati po tome što se adresna linija pretraživača menja sa „http://“ na „https://“ i po simbolu katanca u liniji pregledača. Ako je SSL ili TLS enkripcija aktivirana, treće strane ne mogu čitati podatke koje nam šaljete.

Serverske log datoteke
Provajder automatski prikuplja i skladišti informacije u takozvanim serverskim log datotekama, koje nam vaš pretraživač automatski prenosi. To su:
Tip pretraživača i verzija pretraživača
Operativni sistem koji se koristi
URL upućivača
Ime hosta računara koji pristupa
Vreme zahteva servera
IP adresa
Ovi podaci neće biti spojeni sa drugim izvorima podataka.
Osnova za obradu podataka je čl. 6 st.1 tačka b) Zakona o zaštiti podataka, koji omogućava obradu podataka radi ispunjenja ugovora ili predugovornih mera.

Kolačići
Naša veb lokacija koristi takozvane kolačiće. Ovo su male tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju pomoću pretraživača. Ne štete. Koristimo kolačiće da bismo našu ponudu prilagodili korisnicima. Neki kolačići ostaju sačuvani na vašem uređaju dok ih ne izbrišete. Oni vam omogućuju da prepoznate svoj pretraživač sledeći put kada ga posetite. Ako to ne želite, možete podesiti svoj pretraživač tako da vas obaveštava o postavljanju kolačića i možete ih dozvoliti samo u pojedinačnim slučajevima.
Ako su kolačići deaktivirani, funkcionalnost naše veb stranice može biti ograničena.

Upravljajte kolačićima u svom pretraživaču
Možete kontrolisati i/ili brisati kolačiće po želji. Možete da izbrišete sve kolačiće sačuvane na vašem računaru i podesite većinu pretraživača da spreče čuvanje kolačića. Većina pretraživača vam nudi opciju da:
-odredite koji kolačići se nalaze na vašem računaru i izbrišite ove kolačiće pojedinačno
-blokirate kolačiće treće strane
-blokirate kolačiće sa određenih veb lokacija
-blokira prijem svih kolačića
-izbrišete sve kolačiće kada zatvorite pretraživač
Imajte na umu da ako izaberete da izbrišete kolačiće, sva podešavanja veb lokacije će biti izgubljena. Pored toga, moja veb lokacija možda neće ispravno funkcionisati ako generalno blokirate kolačiće. Stoga vam preporučujem da ne isključujete kolačiće.

Društveni dodaci sa Fejsbuka
Na ovim stranicama se koriste se tzv. dodaci sa društvene mreže facebook.com (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland). Lista fejsbuk dodataka može se videti
na (developers.facebook.com/plugins). Kada se pristupi GHPC stranici koja sadrži takav dodatak, vaš pretraživač uspostavlja vezu sa Facebook serverima. Prema trenutnim saznanjima, Facebook dobija informacije o tome kojoj stranici GHPC veb stranice ste pristupili. Ako ste prijavljeni na Facebook, Facebook može da dodeli posetu vašem ličnom Facebook nalogu. Kada koristite funkcije dodataka (npr. dugme „Sviđa mi se“, slanje komentara), informacije o tome se takođe prenose iz vašeg pretraživača direktno na Facebook i tamo čuvaju. Ako niste član Fejsbuka, još uvek postoji mogućnost da će Facebook saznati i sačuvati vašu IP adresu.
Svrha i obim prikupljanja podataka i dalja obrada i korišćenje podataka od strane Facebook-a, kao i srodna prava i opcije podešavanja za zaštitu privatnosti korisnika mogu se naći u Facebook-ovim informacijama o zaštiti podataka:
https://www.facebook.com/about/privacy/.
Ako je korisnik Facebook član i ne želi da Facebook prikuplja podatke o njima putem ove onlajn ponude i povezuje ih sa podacima o članstvu koji se čuvaju na Facebook-u, mora se odjaviti sa Facebook-a pre posete veb-stranici i izbrisati odgovarajuće Facebook kolačiće. Takođe je moguće blokirati Facebook društvene dodatke pomoću dodataka za pretraživač, na primer pomoću „Facebook Blocker-a“.

Widerruf, Änderungen, Berichtigungen und Aktualisierungen
Korisnik ima pravo, na zahtev, da besplatno dobije informacije o ličnim podacima koje o njemu čuva provajder. Kontakt podaci mogu se naći u impresumu provajdera. Pored toga, korisnik ima pravo da ispravi netačne podatke, blokira i izbriše svoje lične podatke, osim ako postoji zakonski zahtev za zadržavanje.
U principu, imate prava na informacije, ispravke, brisanje, ograničenja, prenosivost podataka, opoziv i prigovor. Ako smatrate da obrada vaših podataka krši zakon o zaštiti podataka ili da su vaša prava na zaštitu podataka na bilo koji drugi način povređena, možete se žaliti nadzornom organu. U Austriji je ovo organ za zaštitu podataka.
Možete nas kontaktirati na sledeći način:
pogledajte kontakt informacije impresumu.

Promena politike privatnosti
Ponuđač zadržava pravo da promeni izjavu o zaštiti podataka kako bi je prilagodio promenama pravne situacije ili promenama usluge i obrade podataka.