Ugovorni aranžmani za negu

    24 –časovna nega je način da obezbedite visokokvalitetnu negu unutar sopstvena četiri zida. Ako postoji obostrani interes, kompanije koje se bave „organizacijom lične nege“ će sa osobom kojoj je potrebna nega sastaviti ugovor o posredovanju. Prema pravilima profesionalnog postupanja, potreba za negom i situacja sa negom moraju biti utvrđeni pre zaključenja ugovora, usluge moraju biti kontinuirano dokumentovane  nakon ugovaranja 24-časovne nege. Postoje zakonski definisani minimalni sadržaji za ugovor, uključujući transparentnu prezentaciju ponude, rok dospeća i visinu cene, odredbe o raskidu ugovornog odnosa i podatke o kontakt osobi kompanije. Mi iz Eichmann tima ćemo Vas vrlo rado posavetovati besplatno i bez obaveze.