Stručne kompetencije negovatelja

  Stručne kompetencije diplomiranih i kvalifikovanih negovatelja i medicinskih sestara
  Mnogima je teško da prihvate pomoć staratelja unutar svoja četiri zida. Stoga smo razvili visokokvalitetan koncept za 24-časovnu negu, koji uvek počinje ličnim upoznavanjem i preciznim određivanjem individualnih potreba za negom.

  Amamneza
  Na početku vršimo informativne razgovore ili anamnezu kako bismo utvrdili koji resursi ili problemi postoje i koje mere su neophodne za postizanje željenih ciljeva. Važna je anamneza u vidu razgovora da bismo se međusobno upoznali,
  smanjili strahove i izgradili poverenje,
  postavili stručna pitanja i tako stekli osećaj sigurnosti i sprečili nesporazume.
  Kao orijentacioni vodič koristimo obrazac za procenu potreba ili obrazac za anamnezu (kako bismo mogli da napišemo i dokumentujemo informacije sa prijemnog intervjua). Tako stičemo uvid u individualne životne navike, „aktivnosti iz svakodnevnog života“ (ATL):

  • Uzimanje hrane
  • Lična nega, oblačenje i svlačenje, stanje kože
  • Odmor i navike spavanja
  • Kretanje, mobilnost, smeštaj
  • Disanje
  • Komunikacija
  • Sigurnost, orijentacija
  • Izlučivanje
  • Zanimanje, zaposlenje, hobiji

  Uvodni razgovor se dokumentuje. Odgovarajući dokument podleže zaštiti podataka i priložen je u dosije.

  Optimalna sveobuhvatna nega stručno obučenog osoblja
  Briga je stalan proces. Ovaj proces takođe uključuje savete, smernice i podršku za sve uključene ljude. Zbog toga naši lični negovatelji, a takođe i rođaci koji neguju svoje bližnje dobijaju sveobuhvatnu, stručno kompetentnu obuku na licu mesta od kvalifikovanog zdravstvenog radnika i medicinske sestre. Teme uključuju, između ostalog:

  • Osnovna pravila lične nege
  • Nega inkontinencije
  • Posmatranje bolesnika
  • Mobilizacija
  • Profilaksa (npr.: padovi, dekubitusi, itd.)
  • Upotreba pomagala
  • Komunikacija
  • Suočavanje sa demencijom

  Ove obuke predstavljaju posebnu uslugu agencije Team Eichmann.
  Oni su važan instrument za ispunjavanje zakonskih uslova i osiguravanje brige koja se fokusira na ljude.

  Obuke, čija se realizacija takođe pismeno dokumentuje, odvijaju se između ostalog:

  prilikom prvog prijema ili kao deo anamneze,
  pri zapošljavanju novog ličnog negovatelja/ ice,
  ako se zdravlje lica koje se neguje pogorša
  kao i na zahtev agencije odnosno negujućeg srodnika.
  Kvalitetna vizita ili poseta u cilju obezbeđenja kvaliteta
  je još jedna ponuda Team-a Eichmann.

  Vizita podrazumeva posetu i razgovor sa klijentom odn. rođacima i negovateljima.

  Tokom razgovora, zajedno se identifikuju problemi, resursi, mere, nesigurnosti i strahovi da bi se potom zajednički došlo do odgovarajućih rešenja. Ovo nudi mogućnost ciljane razmene između klijenata i ličnih negovatelja. Kroz udruženo međusobno uvažavanje i saradnju, kvalitetna poseta daje značajan doprinos obezbeđivanju kvaliteta. Vizita se takođe može posmatrati i koristiti kao prostor za priznanje i kritiku.
  Kada je reč o učestalosti poseta, traži se balans između „idealnog“ i „potrebe“. Ovde se preporučuje kombinacija redovnih i aktuelnih kvalitetnih poseta
  Redovne posete se održavaju u određenom terminu. Izvođenje dva puta godišnje zvuči realno.
  Trenutne posete su zasnovane na potrebama, npr. ako postoje trenutni problemi u nezi i savet stručnjaka ima smisla.
  Sve posete se dokumentuju u izveštaju, priloženom uz dosije klijenta i naravno podležu zaštiti podataka.

  Šta naš tim čini posebnim?
  Posredujemo lokalne negovatelje iz šireg područja Villacha za negu po satu ili danu. Naši 24-časovni negovatelji dolaze isključivo iz Srbije (Vojvodine) i Hrvatske, imaju dovoljno znanja nemačkog i – što je našim klijentima posebno važno – veliku kulturnološku sličnost sa Koruškom (i kada je u pitanju pripremanje hrane).
  Svi lični negovatelji koje predlažemo imaju iskustvo u vođenju domaćinstva, unapred su obavešteni o potrebama individualne nege i obučeni su u skladu sa tim i naravno postavljeni samo u konsultaciji sa klijentom nakon ličnog uvodnog razgovora.

  „Teškoće, otpor i kritike su tu da budu prevaziđene, a posebna radost leži u tome da se sa njima suočimo i iz toga izađemo kao pobednici…“ (Vijaja Lakšimi Pandit)