Sedam nivoa nege

  Finansijska podrška i dodatak za negu čine 24-časovnu negu pristupačnom svakom čoveku. U Austriji postoji sedam nivoa nege, čija podela se vrši na osnovu mesečne potrebe za negom (od 65 do preko 180 sati). Potreba se određuje kao deo procene lekara odnosno lekarke ili negovatelja. Nakon toga se utvrđuje visina dodatka za negu, koji se isplaćuje 12 puta godišnje na mesečnom nivou retroaktivno, bez odbijanja poreza na dohodak ili doprinosa za zdravstveno osiguranje.

  • Dodatak za negu nivo 1: Više od 65 sati potrebe za negom mesečno (192,00 € / mesec)*
  • Dodatak za negu nivo 2: Više od 95 sati potrebe za negom mesečno (354,00 € / mesec)*
  • Dodatak za negu nivo 3: Više od 120 sati potrebe za negom mesečno (561,60 € / mesec)*
  • Dodatak za negu nivo 4: Više od 160 sati potrebe za negom mesečno (827,10 € / mesec)*
  • Dodatak za negu nivo 5: Više od 180 sati potrebe za negom mesečno uz izuzetno napornu negu (1 123,30 € / mesec)*
  • Dodatak za negu nivo 6: Više od 180 sati potrebe za negom mesečno, kada su potrebne mere nege vremenski neusklađene ili je potrebno stalno prisustvo negovatelja  (1 569,00 € / mesec)*
  • Dodatak za negu nivo 7: Više od 180 sati potrebe za negom mesečno, ukoliko nije moguće ciljano pokretanje četiri ekstremiteta uz funkcionalnu primenu ili je u pitanju stanje koje se može jednako vrednovati (2 061,80 € / mesec)*

   

  Ovde ćete pronaći primer troškova sa aktuelnim brojkama..

  *izvor: Vladina Kancelarija, april 2018