Poreski odbitak

    Troškovi za 24-časovnu negu, kao što su troškovi za lične negovatelje, pružanje usluga nege, lekove i proizvode za negu, mogu se odbiti od poreza kao vanredni rashodi. Međutim, neoporezive subvencije kao što su dodatak za negu ili subvencije za 24-časovnu negu odbijaju se od ovih odbitaka. Naknadu za vanredne troškove mogu u potpunosti preuzeti sami primaoci nege ili osoba koja jedina zarađuje (ili, uz određena ograničenja, drugi ljudi koji su u obavezi da ih izdržavaju). Za naknadu troškova se moraju pružiti dokazi o stvarno nastalim troškovima kao deo procene zaposlenih ili poreske prijave poreza na dohodak