Impressum

Za sadržaj ove stranice odgovorni su:

Članovi Privredne komore Koruške:
Team Eichmann
Waltraud Eichmann
Widmanngasse 43
9500 Villach Koruška
Austrija
info[@]team-eichmann.at
+43 676 540 9000

Izvor slika:
Fotolia

Grafička obrada i programiranje:
Habernig-Design – „Most do Vaše ciljne grupe“, Villach

Odricanje od odgovornosti:

1. Sadržaj onlajn ponude
Autor ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost, tačnost, potpunost ili kvalitet datih informacija. Tužbe prema autoru u vezi sa materijalnom ili nematerijalnom štetom prouzrokovanom upotrebom ili neupotrebom datih informacija ili korišćenjem netačnih i nepotpunih informacija su suštinski isključene, osim ako postoje dokazi da je do greške došlo namernim ili krajnje nemarnim postupanjem od strane autora. Sve ponude su neobavezujuće. Autor izričito zadržava pravo da promeni, dopuni ili izbriše delove stranica ili celu ponudu bez posebnog obaveštenja ili da privremeno ili trajno zaustavi objavljivanje.

2. Reference i linkovi
U slučaju direktnih ili indirektnih referenci na spoljne veb-stranice („hiperlinkovi“) koje se nalaze izvan oblasti odgovornosti autora, obaveza odgovornosti bi stupila na snagu samo u slučaju da je autor upoznat sa sadržajem i da je bio tehnički u mogućnost da spreči upotrebu u slučaju nezakonitog sadržaja. Autor ovim izričito izjavljuje da u vreme kreiranja linka na povezanim stranicama nije bio prepoznatljiv nezakonit sadržaj. Autor nema nikakav uticaj na sadašnji i budući dizajn, sadržaj ili autorstvo povezanih stranica. Stoga se ovim izričito ograđuje od svih sadržaja na svim povezanim stranicama koji su promenjeni nakon što je link napravljen. Ova izjava se odnosi na sve linkove i reference postavljene na našoj veb stranici, kao i na unose trećih lica u knjigama gostiju, forumima za diskusiju i listama e-pošte koje je postavio autor. Za nezakonit, netačan ili nekompletan sadržaj, a posebno za štetu nastalu upotrebom ili neupotrebom takvih informacija, isključivo je odgovoran provajder stranice na koju se upućuje, a ne osoba koja se samo poziva na dotičnu publikaciju putem linkova.

3. Autorska prava i zaštitni znak
Autor nastoji da poštuje autorska prava na grafike, audio dokumente, video sekvence i tekstove koji se koriste u svim publikacijama, da koristi grafike, audio dokumente, video sekvence i tekstove koje je sam kreirao ili da se vrati na nelicencirane grafike, audio dokumente, video sekvence i tekstove. Svi nazivi brendova i žigovi koji se pominju na veb stranici i eventualno zaštićeni od trećih lica podležu bez ograničenja odredbama važećeg zakona o žigovima i vlasničkim pravima odgovarajućih registrovanih vlasnika. Zaključak da žigovi nisu zaštićeni pravima trećih lica ne treba izvoditi samo na osnovu njihovog pominjanja! Autorska prava za objavljene objekte koje je kreirao autor ostaju isključivo na autoru stranica. Umnožavanje ili korišćenje takvih grafika, audio dokumenata, video sekvenci i tekstova u drugim elektronskim ili štampanim publikacijama nije dozvoljeno bez izričitog pristanka autora.

4. Zaštita podataka
Ukoliko je moguće uneti lične ili poslovne podatke (adrese e-pošte, imena, adrese) u okviru internet ponude, korisnik ove podatke otkriva isključivo na dobrovoljnoj osnovi. Korišćenje i plaćanje svih ponuđenih usluga je dozvoljeno – koliko je tehnički moguće – bez davanja takvih podataka ili davanjem anonimiziranih podataka ili pseudonima. Nije dozvoljeno korišćenje kontakt podataka objavljenih u impresumu ili drugih sličnih informacija, kao što su poštanske adrese, brojevi telefona i faksa i adrese e-pošte, za slanje informacija koje nisu izričito tražene. Izričito zadržavamo pravo da preduzmemo pravne radnje protiv pošiljalaca takozvane neželjene e-pošte ako krše ovu zabranu.

5. Pravna valjanost odricanja od odgovornosti
Ovo odricanje od odgovornosti treba posmatrati kao deo internet ponude sa koje se upućuje na ovu stranicu. Ako delovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta ne odgovaraju, više ne odgovaraju ili ne odgovaraju u potpunosti važećoj pravnoj situaciji, ostali delovi dokumenta ostaju nepromenjeni u svom sadržaju i validnosti.

6. Google analitika – Obaveštenje o zaštiti podataka
„Ova veb lokacija koristi Google analitiku, uslugu veb analize koju pruža Google Inc. („Google“). Google analitika koristi takozvane „kolačiće“, tekstualne datoteke koje se čuvaju na vašem računaru i koje omogućavaju analizu vašeg korišćenja veb stranice. Informacije koje generiše kolačić o vašem korišćenju ove veb stranice (uključujući vašu IP adresu) se prenose na Google server u SAD i tamo čuvaju. Google će koristiti ove informacije da proceni vaše korišćenje veb-sajta, da sastavi izveštaje o aktivnostima veb-sajta za operatere veb-sajta i da pruži druge usluge vezane za aktivnost veb-sajta i korišćenje interneta. Google takođe može preneti ove informacije trećim licima ako to zahteva zakon ili ako treća lica obrađuju ove podatke u ime Google-a. Ni pod kojim okolnostima Google neće povezivati vašu IP adresu sa drugim Google podacima. Instalaciju kolačića moete sprečiti podešavanjem softvera vašeg pretraživača na odgovarajući način; međutim, želimo da istaknemo da u tom slučaju možda nećete moći u potpunosti da koristite sve funkcije ove veb stranice. Korišćenjem ove veb stranice, saglasni ste sa obradom podataka koje je o vama prikupio Google na način i u svrhu opisanu gore.”
Ako Google Adsense, usluga veb oglašavanja koju pruža Google Inc., SAD („Google“), postavi reklamu (tekstualne oglase, banere, itd.) na ovu veb lokaciju, vaš pregledač može da uskladišti kolačić koji šalje Google Inc. ili treće strane. Informacije uskladištene u kolačiću može da snimi, prikupi i proceni Google Inc. ili treća lica. Pored toga, Google Adsense takođe koristi takozvane „VebBacons“ (male nevidljive grafike) za prikupljanje informacija. Jednostavne radnje kao što je saobraćaj posetilaca na veb lokaciji mogu da se snime, prikupljaju i procenjuju. Informacije koje generiše kolačić i/ili Veb Bacon o vašem korišćenju ove veb stranice se prenose na Google server u SAD i tamo čuvaju. Google koristi informacije dobijene na ovaj način da proceni vaše ponašanje prilikom korišćenja AdSense oglasa. Google takođe može po potrebi preneti ove informacije trećim licima ako to nalaže zakon ili ako treće strane obrađuju ove podatke u ime Google-a. Google ne povezuje vašu IP adresu sa drugim podacima koje čuva Google. Možete sprečiti čuvanje kolačića na vašem hard disku i prikazivanje veb kolačića. Da biste to uradili, morate da izaberete „Ne prihvataj kolačiće“ u podešavanjima pretraživača (u Internet Ekplorer-u pod „Alati / Internet opcije / Zaštita podataka / Podešavanja“, u Firefox-u pod „Alatke / Podešavanja / Zaštita podataka / Kolačići“).
Dodatne informacije o Google-ovim propisima o zaštiti podataka mogu se naći na veb stranici Google analitike.

Izvor:
http://www.google.com/policies/privacy/